Hoe de volgende bouwcrisis voorkomen kan worden

29 oktober 2019

Waarom mag grond ongezonder zijn dan zalf?

Woensdag gaat de bouwsector demonstreren. Na de boeren die te kampen hebben met steeds nieuwe en wisselende regels, lijkt ook de bouwsector hard getroffen te worden door het stikstofbeleid (Programma Aanpak Stikstof) en de nieuwe regeling ten aanzien van de PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Die crisis lijkt met snelle acties in Den Haag en kleine aanpassingen aan het beleid deels voorkomen te kunnen worden.

PAS

De PAS is door Raad van State vernietigd omdat geanticipeerd werd op toekomstige vermindering van de stikstofdepositie, terwijl dat niet vooraf aangetoond is. Hierdoor gaan naar schatting circa 18.000 projecten niet door of lopen aanzienlijke vertraging op. Terwijl een deel van die projecten juist gericht is op verduurzaming en het terugdringen van die stikstofuitstoot. Hierin kan dan ook een deel van de oplossing gevonden worden. Projecten die op lange termijn aantoonbaar een positief effect hebben op verduurzaming, en alleen op korte termijn een tijdelijk negatief effect hebben door de aanleg, zouden vrijgesteld kunnen worden van vergunningplicht.  Denk daarbij aan projecten zoals energie-neutrale woningbouw, herwinbare energieprojecten (zoals windparken en zonne-energie), dijkversterking, elektriciteitsverbindingen en spoorwegen. Andere projecten zoals intensieve veehouderij en wegen dienen per project aan te tonen hoe zij overschrijding van de normen voorkomen. Uiterlijk 1 december geven de provincies en het Rijk duidelijkheid over de aanpak. Hopelijk komt er een pragmatische oplossing die ook juridisch stand kan houden.

PFAS

De PFAS betreft een grote groep stoffen die al tientallen jaren gebruikt worden in alledaagse producten, zoals anti-aanbakbaklagen in pannen en zalf. PFAS is een potentieel kankerverwekkende stof waar zorgvuldig mee omgesprongen moet worden. Niet alleen bij de toepassing in cosmetica, plastic handschoenen en keukengerei, maar ook in de bodem. Om PFAS te onderzoeken moet speciale kleding gebruikt worden, omdat anders de onderzoeksresultaten verstoord worden. Dat komt door de strenge norm van 0,1 microgram per kilo bij landbouwgrond, terwijl de norm bij wonen (inclusief volkstuinen) 3 microgram is. Als de norm voor de landbouwgrond naar 3 microgram per kilo, of zelfs 1 microgram per kilo aangepast zou worden is er volgens deskundigen geen risico dat het in onze bloedbanen terecht komt. En het scheelt enorm veel kostbaar onderzoek. Door simpelweg de norm aan te passen wordt veel tijdrovend en kostbaar onderzoek voorkomen.

Overheid is aan zet

De overheid is aan zet: de keuzes hierboven, projecten vrijstellen van PAS en verhogen norm PFAS, vragen wel wat van de rijksoverheid. Met name snel keuzes maken. Zo worden projecten met verwaarloosbare risico's mogelijk gemaakt. Zo wordt voorkomen dat binnen enkele maanden (of weken) de eerste faillissementen in de bouwsector gaan komen. Laat de angst voor kleine verslechteringen niet de grote verbeteringen overwinnen! voorkomen dat binnen enkele maanden de eerste faillissementen in de bouwsector gaan komen. Zo wordt voorkomen dat er nog meer vertraging gaat ontstaan bij de verduurzaming van Nederland. De angst voor kleine verslechteringen wint het nu van de grote verbeteringen.

 

Door Joos de Bakker

Nieuwsbrief

  Ik ga akkoord met het privacybeleid

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.