Primeur: Anne Paap haalt 9 voor afstudeeronderzoek bij Omniplan

23 september 2022

Als onderdeel van de Master Spatial Planning aan de Universiteit Utrecht heeft Anne Paap bij Omniplan haar masterthesis geschreven over het effect van groen en participatie op de leefbaarheid in de wijk Geuzenveld in Amsterdam. Ze heeft deze afgerond met maar liefst een 9! De samenvatting van haar onderzoek lees je hier. 

Recente ontwikkelingen laten zien dat groen, participatie en leefbaarheid onderwerpen zijn die steeds meer aandacht vereisen. De pandemie liet wederom zien hoe belangrijk een groene omgeving is voor de mentale gezondheid. Daarnaast is participatie van belang aangezien dit een belangrijke rol speelt in de nieuwe Omgevingswet. Verder wordt leefbaarheid van de steden steeds belangrijker door de toename van het aantal mensen dat in steden woont. Om de leefbaarheid te verbeteren met daarbij het gebruik van participatie en vergroening is het van belang om de relatie tussen deze elementen te onderzoeken. Dit onderzoek streeft er daarom naar antwoord te geven op de onderzoeksvraag: ‘How and to what extend do greening strategies and participatory planning in the neighbourhood Geuzenveld in Amsterdam contribute to improving its liveability?’  oftewel in het Nederlands: ‘Hoe en in welke mate dragen groen en participatie bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in Amsterdam Geuzenveld?’.

Voor dit onderzoek is de wijk Geuzenveld, gelegen Amsterdam Nieuw-West, gebruikt als casus. Voor deze buurt is gekozen omdat hier participatie en vergroening al worden toegepast om de leefbaarheid te verbeteren. Gedurende het onderzoek zijn er verschillende onderzoeksmethodes gebruikt. Als eerste is een documentanalyse uitgevoerd met zeventien documenten met als doel om inzicht te krijgen in de planningscontext van de casus. Verder zijn er vijftien respondenten geïnterviewd, deze respondenten waren zowel bewoners als betrokken professionals. Deze respondenten zijn geïnterviewd om aan de ene kant inzicht te krijgen in de beleving van de bewoners en aan de andere kant inzicht te krijgen in de wijze waarop de professionals zich inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid in Geuzenveld. Tot slot zijn er observaties gedaan om een idee te krijgen hoe het groen er daadwerkelijk uitziet en gebruikt wordt.

De bevindingen van het onderzoek komen over het algemeen overeen met wat er verwacht werd vanuit de literatuur. Vanuit het theoretisch kader werd er verwacht dat groen een positief effect heeft op de leefbaarheid. Over de relatie tussen participatie en leefbaarheid is in de theorie geen consensus gevonden, er zijn zowel onderzoeken die een positieve als negatieve relatie hiertussen hebben gevonden. In dit onderzoek is er helaas geen duidelijke directe relatie gevonden tussen de drie elementen (vergroening, participatie en leefbaarheid), maar wanneer er dieper in de resultaten wordt gedoken kunnen er wel indirecte verbanden gevonden worden. Desalniettemin laat het onderzoek zien dat groen kan bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Dit is voornamelijk het geval wanneer bewoners een groene omgeving belangrijk vinden. Verder krijgen bewoners in Geuzenveld de mogelijkheid om te participeren op verschillende manieren. Participatie geeft inzicht in de wensen van de bewoners, waardoor het op een indirecte manier kan bijdragen aan de leefbaarheid. Dus als bewoners een specifieke behoefte hebben aan de wijk, kunnen ze meedoen en op deze manier een bijdrage leveren om deze behoeften te vervullen. Dit kan dus betekenen dat vergroeningsstrategieën en participatie inderdaad de leefbaarheid kunnen verbeteren, omdat bijdraagt aan het voldoen van de eisen van de bewoners.

Tot slot wordt aanbevolen om een uitgebreider onderzoek te doen waarbij zowel interviews als enquêtes gebruikt worden om zo een nog beter inzicht te krijgen in het effect van participatie en vergroening op de leefbaarheid.

Nieuwsbrief

  Ik ga akkoord met het privacybeleid

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.