Rendez-Vous Omgevingswet

18 december 2019

Vrijdag 13 december 2019 vond het maandelijkse rendez-vous plaats. Tijdens deze bijeenkomst komen alle Omniplanners bij elkaar op het kantoor van Omniplan, of gaan we met z'n allen op projectbezoek.

Dit keer stond het rendez-vous in het teken van de Omgevingswet. Op vrijdagochtend was Pascale Georgopoulou te gast in Utrecht. Pascale is betrokken bij de invoering van de Omgevingswet bij de gemeente Lelystad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Omniplan kreeg in één ochtend een update over de invoering van de wet. De Omgevingswet is een van de grootste wetwijzigingen in wet- en regelgeving uit de Nederlandse geschiedenis. Vanaf 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet moderniseert en bundelt alle wetten voor de leefomgeving in één wet.

De samenleving verandert en vraagt om een andere rol en houding van de overheid. Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. De invoering van de Omgevingswet biedt hiervoor handvatten maar elke gemeente moet hiervoor eigen keuzes maken om de wet in het breedste zin van het woord te kunnen benutten.

Pascale nam ons uitgebreid mee in de invoering van de Omgevingswet. Wat moet een gemeente minimaal gereed hebben op 1 januari 2021 en waar lopen gemeenten nu tegen aan? Waarover moeten keuzes worden gemaakt en waarom zijn heldere ambities voor een gemeente belangrijk? Een deel van de ochtend ging over het proces hiervan en hoe de invoering van de omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Momenteel is de basis voor omgevingsvergunningen ‘nee, tenzij’. Deze basis gaat veranderen in ‘ja, mits’. Ook werden de actualiteiten rondom de wet besproken. Het tijdspad kwam bijvoorbeeld langs en hoe de overgangsfase tot 2029 eruitziet.

We eindigen met wat er staat in de wet over participatie. Een initiatiefnemer is straks zelf verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving. Een mooie discussie komt tussendoor op gang aan de hand van verschillende stellingen en een Omgevingswet-quiz.

Na het inhoudelijke deel eindigde het rendez-vous met het grote Sinterklaas spel. Ook dit jaar heeft de beste man Omniplan niet overgeslagen.


Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.