Succesvol omgevingsmanagement bij grote infrastructuur

07 november 2019

Sinds september 2018 werk ik aan een grootschalig infrastructuurproject in Noord-Brabant. Tussen Tilburg en Best wil TenneT de bovengrondse hoogspanningslijnen vervangen door ondergrondse hoogspanningskabels met een groter transportvermogen.

Ik ben bij dit project betrokken als tracécoordinator en ken de 40 kilometer van het tracé op mijn duimpje. Samen met Omniplancollega Joos de Bakker speel ik ook een belangrijke rol in de afstemming tussen omgeving en de gebruikte techniek.

In dit artikel deel ik drie belangrijke lessen over hoe in grote infrastructurele projecten goed omgevingsmanagement bijdraagt aan een succesvol resultaat.

1. Zorg voor een goed verhaal

Net als een verhaal kent een project een inleiding, plotwendingen, flashbacks en een pakkend eind. Als het verhaal niet goed is, niet goed wordt verteld of niet goed leesbaar is, haakt iedereen voortijdig af. Van origine zijn organisaties als TenneT, ProRail en Rijkswaterstaat geneigd infrastructuur tot in detail uit te werken en pas daarna de omgeving erbij te betrekken. Stel je voor dat op pagina 2 van een detective al bekend is wie de moord heeft gepleegd! In dit TenneT-project wordt de omgeving al vanaf het begin meegenomen; van idee tot uitvoering. Belanghebbenden hebben daardoor voldoende tijd om aan het initiatief te wennen en invloed uit te oefenen op het plot. Het verhaal wordt daarmee sterker en ook completer. Dit leidt tot gedragen oplossingen, duidelijkere beeldvorming van het initiatief en minder langdurige juridische procedures.

2. Wees helder en maak het niet mooier dan het is

Grote infrastructurele projecten kenmerken zich door een zwaarwegend algemeen belang, zoals bereikbaarheid van plaatsen en leveringszekerheid van energie. Hierdoor zullen altijd individuele en andere belangen geraakt worden. Wees daar eerlijk over en communiceer de uitgangspunten van het project tijdig. Ondanks dat sommige belanghebbenden niet blij zijn met het initiatief zijn ze dan sneller geneigd het initiatief te accepteren (mits de nut & noodzaak van dit algemeen belang aantoonbaar is). Waak hierbij wel voor laatdunkendheid over de andere belangen en houd hier in het ontwerpen onverminderd rekening mee. Wat voor jou een ondergeschikt belang lijkt, kan voor de ander een erg groot belang zijn.

3. Investeer in je relatie met de omgeving

De buitenwereld is niet voltijds met jouw project bezig. Doordat zowel de buitenwereld als het project doordenderen is het belangrijk om regelmatig in contact te staan met de omgeving, niet alleen als het kraakt en piept. Hierdoor kan in gezamenlijkheid aan slimme en breed gedragen oplossingen worden gewerkt, waardoor ook ruimte ontstaat voor andere belangen. Het mooie daarvan is dat je daardoor niet enkel op de hoogte bent van andere interessante ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook dat de buitenwereld rekening houdt met jouw komst!

Wat bovenstaande punten laten zien is dat het tijdig en zorgvuldig betrekken van de omgeving bij het project ervoor zorgt dat het ruimtelijke resultaat vanzelfsprekend en aanvaardbaar voor omgeving en initiatiefnemer wordt.

 

Door Luuk van Dijk

 


Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.