Terugblik themacafé warmtetransitie

04 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober 2019 vond het jaarlijkse Omniplan themacafé over de warmtetransitie plaats. Ditmaal met een rondleiding door de bio-energie installatie in Ede.

Zo’n 30 bezoekers verzamelden zich in de bio-energie installatie van het Warmtebedrijf Ede. Het beloofde een leerzame middag te worden. Geen toekomstmuziek, maar een verandering die inmiddels in werking is getreden. De overgang naar een aardgasvrije en uiteindelijk klimaatneutrale gebouwde omgeving is een complexe opgave, waarvoor geen standaardoplossing klaar ligt. De middag begon met een rondleiding. We namen kennis van een aantal oplossingen voor de warmtetransitie in Nederland. Het vervolg van het programma bestond uit drie inspirerende sprekers die dagelijks werken aan deze transitie. De eerste stappen en alle geleerde lessen werden gedeeld.

Het programma
Jasper Schaap van Omniplan heette iedereen welkom in de Christelijke Hogeschool Ede, gelegen naast de bio-energie installatie. Als opwarmer testte Luuk van Dijk, dagvoorzitter, hoe goed de kennis over de warmtetransitie eigenlijk is bij de aanwezigen. Slechts een klein deel van de deelnemers wist dat 70% van de totale energievraag in het bebouwde gebied wordt gebruikt voor warmte. Daar tegenover stond dat meer dan de helft van de aanwezigen wist dat Nederland als land binnen de Europese Unie tot op heden het slechts scoort met opwekking van duurzame energie. Kortom, een stukje bewustwording over de warmtetransitie.

Als eerste spreker was Marijke Godschalk van de gemeente Amsterdam aan het woord. Zij werkt als Programmastrateeg voor Programma Amsterdam Klimaatneutraal bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam schrijft momenteel aan een routekaart ‘Amsterdam Klimaatneutraal 2050’. De routekaart bevat twee onderdelen; ‘visie en strategie 2050’ en ‘uitvoeringsagenda 2022 – 2025’. Middels een klimaatbegroting wordt de opgave verdeeld over de portefeuilles en directies. Als kansen en uitdagingen werden met name de veranderopgave en de rol van de overheid daarin genoemd, waarbij stedelijke ambities vaak gestapeld worden.

Een tweede voorbeeld tijdens de middag was de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Mieke Coenen vervulde het afgelopen jaar namens Omniplan de rol van Programmamanager en is nu Kwartiermaker voor het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal. Zij nam ons mee in de lokale ambitie en landelijke opgaven. Ook deze aanpak start met een routekaart ‘Klimaatneutraal grondgebied 2035’ en een programma voor 2017-2022. Voor aardgasvrij maken van het gebied wordt de aanleg van een warmtenet onderzocht. Daarvoor lopen verschillende trajecten parallel. Enerzijds wordt de rioolzuiveringsinstallatie in Driebergen als warmtebron onderzocht en anderzijds zoekt de gemeente de samenwerking op met buurgemeenten en ook de samenleving. Zo proberen ze samen stappen te zetten. Als kansen en uitdagingen werden het vinden van warmtebronnen in de nabijheid, de kleinschaligheid van de gebouwde omgeving en de financiering van de warmtetransitie genoemd.

Tot slot legde Rik Timmermans van ZON Transitie Support ons uit waarom het Warmtebedrijf Ede hét voorbeeld uit de praktijk is. Rik beargumenteerde hun keuze voor het aanleggen van een warmtenet, hoe zij stapsgewijs steeds meer woningen en gebouwen aansluiten en hoe belangrijk het is om na te denken over mogelijke oplossingen voor de toekomst. Eén van die mogelijke oplossingen is dat er verschillende warmtebronnen kunnen leveren aan het net. Rik benadrukte daarbij de toegevoegde waarde van de samenwerking met de gemeente. Door deze samenwerking kan het warmtenet versnelt worden aangelegd, hetgeen resulteert in verlaagde kosten.

Conclusie
Het is interessant om de opgaven, kansen en uitdagingen van verschillende gemeenten naast elkaar te zien. De sleutel tot succes blijft ook hier: samenwerken. En vooral: ga ermee aan de slag! De middag eindigde met een gezellige netwerkborrel. Omniplan wil alle deelnemers bedanken. Wij kijken terug op een succesvolle middag.

Graag tot het volgende Themacafé!


Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.