Proceduremanagement

Veel mensen zien vergunningen als hindernissen. Wij zien dat anders. Voor ons zijn vergunningen te verwerven rechten voor ruimtelijke investeringen. Ze hebben dus een belangrijke waarde. Bovendien zijn ze de afsluiting van een goed voorbereidingstraject. Proceduremanagement richt zich op het verwerven van de vereiste vergunningen en het begeleiden van procedures in de ruimtelijke ordening. Dit is succesvol als je een sterke regie voert en kennis hebt van de te verwachten ontwikkelingen. Wij denken strategisch. Zo geven we inzicht (bijvoorbeeld in mogelijke risico’s) en houvast. Bovendien brengen wij in beeld welke procedures u kunt verwachten, geven advies over te volgen procedurestrategie, verzorgen de begeleiding van complexe vergunningstrajecten of verwerven zelf vergunningen.

We verrichten onze werkzaamheden met kennis en ervaring van actuele wet- en regelgeving en onderhandelingen over compenserende en/of mitigerende maatregelen waar nodig. Daarbij hebben we oog voor de omgeving en zorgen we voor draagvlakontwikkeling.Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.