Niels ten Cate

'Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in andere culturen en de gebouwde omgeving. Tijdens mijn reizen en studie in het buitenland heb ik ervaren hoe in andere culturen de steden en bebouwde omgeving zijn vormgegeven en worden beleefd door de locals. De positieve en negatieve effecten van onze steeds sneller wordende en mondialiserende samenleving heb ik in deze periode aan den lijve ondervonden. Elke keer als ik door een stad liep analyseerde ik mijn hoofd wat er kon worden verbeterd en wat er goed was in een stad, dit doe ik tegenwoordig nog steeds. Aangezien steden constant aan verandering onderhevig zijn, zie ik het duurzaam inrichten van onze bebouwde omgeving als de grote uitdaging voor de komende jaren. Door goed na te denken, samen te werken en open te staan voor de ideeën van anderen.'


  n.tencate@omniplan.org
  niels ten cate


Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.