Duurzaam Amsterdam

2017

Amsterdam heeft als stad de opgave om te verduurzamen. Binnen de gemeente Amsterdam is RVE Ruimte en Duurzaamheid hiervoor aanzet. Het doel is middels projecten een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de stad Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft op haar Duurzaamheidsagenda 2016 meerdere doelstellingen staan. Omniplan is gevraagd om te helpen bij het realiseren van deze doelstellingen voor de projecten Amsterdamse Buitensportverenigingen en het Duurzaamheidsfonds.

Voor de Amsterdamse Buitensportverenigingen geldt dat Omniplan zich bezig houdt met het activeren en begeleiden van de 176 buitensportverenigingen in hun duurzaamheidstraject. Daarnaast organiseert zij op belangrijke moment communicatiemomenten en werkt zij aan het zichtbaar maken van dit project in de stad. 

Het tweede project is het Duurzaamheidsfonds. Het fonds, met een bedrag van 49,5 miljoen, is door de gemeente Amsterdam beschikbaar gesteld voor het faciliteren van duurzame investeringen voor allerlei verschillende partijen in Amsterdam. Aangezien de gemeente aan het begin staat van dit project, is aan Omniplan gevraagd om mee te denken over de zichtbaarheid van het project en het activeren van verschillende partijen. Tevens adviseert zij in het communicatietraject van de gemeente met de betrokken partijen. 
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.