Nationaal Coördinator Groningen

2017 - 2019

De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn urgent, omvangrijk en complex. Er is de noodzaak voor veilige huizen, maar wel met behoud van identiteit van dorpen en streken. Het aardbevingsgebied in Groningen vraagt om een publieke regie en een gezamenlijke aanpak. Deze taak rust op de schouders van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG werkt aan het versterken van ca. 22.000 woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. Een opgave die veel impact heeft op het gebied en haar bewoners.

Omniplan heeft twee verschillende rollen vervuld binnen de NCG. Allereerst heeft Omniplan geadviseerd hoe te komen tot een planmatige uitvoering van het versterkingsprogramma en implementatie hiervan in de bestaande organisatie. Hiertoe leverde Omniplan een omgevingsmanager gebaseerd op het IPM model. De belangrijkste onderdelen werden gevormd door het opzetten van stakeholdermanagement, het inzichtelijk maken van belangen en het opstellen van een participatiestrategie hoe bewoners en andere stakeholders bij de planvorming worden betrokken. Koppelkansen variëren van het verbeteren van leefbaarheid en duurzaamheid van gehele dorpen, tot het opnemen van individuele woonwensen van bewoners. Ook speelde de omgevingsmanager een rol in de conditionering van het versterkingsprogramma op het gebied van vergunningen en kabels en leidingen. Als laatste leverde de omgevingsmanager input voor contracten en de ontwikkeling van professioneel opdrachtgeverschap. Inhoudelijke onderwerpen hadden betrekking op tijdelijke huisvesting en bewonersbegeleiding en beheersing van omgevingsrisico’s op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.De andere rol die door Omniplan vervuld werd had betrekking op de voorbereiding en uitvoering van versterkingsprojecten. Dit was er dan ook met name op gericht op samen met diverse betrokkenen (o.a. bewoners, dorpsbelangen, gemeente, woningcorporaties en het Centrum Veilig Wonen) tot een gedegen plan te komen.

Dit voor een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen! 
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.