Windpark Hogezandse polder

2015 - 2016

De provincie Zuid-Holland heeft in de gemeente Cromstrijen meerdere zoekgebieden aangewezen voor windturbines. De gemeente wil echter maar op een beperkt aantal locaties windturbines toestaan. Met behulp van een strategische gebiedsbenadering zorgen wij ervoor dat de mogelijkheden voor windenergie in de Hogezandse Polder maximaal worden benut. Projectontwikkelaar De Wolff Nederland Windenergie heeft de planologische voorbereiding voor de windenergie aan Omniplan/Bosch & Van Rijn gegund. Omniplan levert een senior omgevingsmanager voor dit traject. Onze doordachte procedurestrategie heeft hierbij de doorslag gegeven. Onze insteek is: 6 turbines heb je en 9 kun je krijgen. En dat blijkt succesvol geweest te zijn. Met minimale risico's voor initiatiefnemers hebben we het optimale resultaat (9 turbines) bereikt.

Dit is geen toeval. We hebben de bestuurlijk juridische voorgeschiedenis geanalyseerd en op basis daarvan een gedegen procedureaanpak gevolgd.  
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.