Programma duurzaamheid Utrechtse Heuvelrug

2018 - heden

Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft stevige duurzaamheidsambities. Deze zijn verwoord in het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal uit 2017. Het Programma heeft als doel in 2035 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Andere doelen zijn een duurzame en gezonde leefomgevingskwaliteit, duurzame mobiliteit, een duurzame economie en een duurzame, klimaat neutrale organisatie.

In het eind 2018 gepresenteerde concept Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de regie die gemeenten dienen te voeren voor de Regionale Energiestrategie en bij de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. In het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal zijn deze nieuwe opgaven opgenomen. Het Programma is gericht op het faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Samen met het team werkt de programmamanager aan het vinden van doorgang van deze initiatieven. Intern zorgt zij voor de verbinding naar andere beleidsvelden en programma’s, waaronder de Omgevingswet.

Omniplan vervult de rol van programmamanager voor het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal. Dit bevat het inhoudelijk leiding geven aan het Programma en aan het programmateam en het sturen op resultaten. De programmamanager zorgt daarnaast voor de verbinding naar stakeholders en lokale initiatiefnemers. Ook de rol van kwartiermaker Aardgasvrij pakt Omniplan op: het voorbereiden van de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Hieronder valt bijvoorbeeld het opstellen van de Transitievisie Warmte, maar ook het verkennen van de mogelijke alternatieve warmtebronnen en het voorbereiden van de wijkaanpak. Het uiteindelijke doel is om een goed draaiend programma op te zetten en een uiteindelijk een gedegen aanpak te ontwikkelen voor de transitie naar aardgasvrij.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.