Strategisch adviseur Regionale Energie Strategie Amersfoort

2019 - heden

In het Klimaatakkoord van Rijk, IPO (Interprovinciaal Overleg) en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) krijgt de Regionale Energiestrategie (RES) een stevige positie. De RES richt zich voornamelijk op de opgave hernieuwbare ‚Äčelektriciteit op land en de opgave hernieuwbare warmte met de daarbij nodige infrastructuur en opslag (en gebouwde omgeving).

In het Klimaatakkoord is het doel van een RES als volgt opgeschreven “Met de RES krijgen regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is." De RES voor de regio Amersfoort geeft inzicht in de toekomstige energiebehoefte, de potentiele (toekomstige) energiebronnen en de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt. In juni 2020 moet de concept-RES gereed zijn.

Omniplan vervult de rol van strategisch adviseur voor de gemeente Amersfoort en valt ander het programma Duurzame Stad.. De strategisch adviseur neemt deel aan het regionale kernteam namens de gemeente Amersfoort en is verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) advisering aan de wethouder Duurzaamheid. De strategisch adviseur zorgt voor de verbinding intern met andere beleidsvelden en het inbrengen van inhoudelijke expertise. Daarnaast wordt afstemming gezocht met de deelnemende regio partners. Het resultaat is een concept-bod RES voor de Regio Amersfoort.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.