Windenergie Provincie Drenthe

Strategische advisering verdeling en realisatie provinciale windopgave

In Drenthe zijn windturbines, vergeleken met veel andere provincies nog een vrij onbekend fenomeen. De provincie Drenthe heeft met de Rijksoverheid afgesproken om 285 MW aan windenergie te realiseren, voor 2021. Door de grote en vooral tegengestelde belangen gaat de opgave gepaard met veel politieke discussie. Het zoekgebied voor windenergie is uitgewerkt in de gebiedsvisie windenergie Drenthe. Omniplan heeft in opdracht van de provincie en de vier betrokken gemeenten een evaluatie gemaakt van de windopgave in Drenthe. Daarnaast is er een restopgave die nog over de betrokken gemeenten moet worden verdeeld. De evaluatie brengt een zorgvuldige verdeling van windenergie in Drenthe een stap dichterbij. Zie ook het artikel op de website van de provincie.

Om ook de uitvoering van deze opgave te versnellen, adviseert Omniplan de provincie over:

  • Besluitvorming en het proces, van zoekgebied naar concrete projectplannen;
  • Procedures, onder andere de provinciale coördinatieregeling;
  • Ruimtelijke invulling en selectie van gebieden;
  • Participatievormen, waaronder de mogelijkheden tot het instellen van een gebiedsfonds;
  • Dialoog met bevolking, politiek en bestuur.Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.