Windpark A16

2020 - heden

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. De aanleg van windpark A16 draagt bij aan deze ambitie. Het windpark betreft de ontwikkeling van 28 windturbines aan weerszijden van de snelweg A16 verdeeld over vijf clusters. Vanuit de opdrachtgevers Eneco en Pure Energie is Omniplan betrokken bij de ontwikkeling van 14 windturbines op vier locaties. Door de verschillende locaties en lastige bereikbaarheid van de turbines in de uitvoering is goede afstemming met het bevoegd gezag noodzakelijk. Naar verwachting start de bouw van de windturbines medio 2021.

Omniplan is binnen dit project verantwoordelijk voor het vergunningenproces. Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunningen wordt o.a. een inventarisatie gemaakt welke onderzoeken zijn uitgevoerd of nog moeten worden uitgezet.  
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.