Windturbines Noorder IJ-plas / Cornelis Douwesterrein

2022 - heden

Gemeente Amsterdam heeft de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2050. Onderdeel van deze ambitie is binnen de stadsgrenzen meer windenergie te gaan realiseren. Daarvoor worden bij de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein mogelijke locaties voor windturbines onderzocht.

In Amsterdam is de ruimte schaars en er wonen veel mensen en er spelen veel ontwikkelingen. Rondom de Noorder IJ-plas en Cornelis-Douwesterrein wordt ook gewerkt aan transformatie van bedrijfsterrein naar woongebied. Het zoeken naar geschikte locaties voor windturbines vraagt een integrale aanpak, veel afstemming en belangenafweging. Hierbij wordt gekeken naar acceptabele hinder voor omwonenden, maar ook het mogelijk maken van toekomstige woningbouw en versterking van de Noorder IJ-plas en park er naast als recreatiegebied.

Omniplan verzorgt het procesmanagement om de ontwikkeling van de windturbines zorgvuldig tot stand te laten komen. Er is veel zorg van directe omwonenden over het windpark, grote druk om woningen te gaan realiseren, windturbines moeten financieel, technisch en juridisch haalbaar zijn. Joos de Bakker schakelt tussen de overheden, stadsdeel, ontwikkelaars, initiatiefnemers en omwonenden om het proces in goede banen te leiden. 

Het beoogde resultaat is de bouw van een aantal windturbines met aanvaardbare hinder, goede inpassingsmaatregelen en strenge en handhaafbare milieunormen, terwijl woningbouw en recreatie in en om Noorder IJ-plas mogelijk blijven.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.