Alkmaar - De Schelphoek

2008 - 2009

De Schelphoek is een transformatieproject dat grenst aan de binnenstad van Alkmaar. Het voormalige bedrijventerrein was in het verleden een belangrijke locatie voor handel en scheepvaart. Ook de zoutziederij en bierbrouwerij waren destijds voor Alkmaar economische pijlers van belang. Met het verdwijnen van die bedrijvigheid ontstond de kans om van deSchelphoek een nieuwe en dynamische woonwijk te maken. In de architectuur is een moderne vertaling van het verleden gemaakt. Dat zie je terug in de gevels en het gebruik van materialen. Ook is het water nog steeds een belangrijk aspect in het gebied, onder meer in de vorm van een jachthaven en een doorgaande vaarroute.

Nadat een eerder plan als onhaalbaar werd beoordeeld, heeft Omniplan in opdracht van de gemeente samen met marktpartijen het plan opnieuw gedefinieerd. Zowel de bouwopgave als de herinrichting van de openbare ruimte werden hierin betrokken. Daarbij was turn-key oplevering het uitgangspunt. Met het oog op de beperkte ruimte in straten en op kades, is een groot deel van het parkeren voor de bewoners gecombineerd met een flink aantal publieke plaatsen. Dat resulteerde in de wens tot een grote ondergrondse parkeergarage (in drie lagen) op de kop van het gebied. Omniplan heeft bij het onderhandelingstraject tussen gemeente en ontwikkelaar over de haalbaarheid van de parkeergarage en in de daaruit volgende contractvorming het projectmanagement geleverd.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.