Amsterdam Nieuw West - Stadsboerderij Rembrandtpark

2015

Om het Rembrandtpark gezond te maken en in te richten op meer bezoekers, krijgt het park een opknapbeurt. Het Rembrandtpark is in trek als alternatief voor het Westerpark en het Vondelpark. Een deelproject van het Rembrandtpark is de Stadsboerderij. Het project betreft nieuwbouw en integratie van zowel de Schoolmoestuinen als de kinderboerderij met een aantal randprojecten. Voor dit project is in 2015 een projectmanager vanuit Omniplan betrokken om projectmanagement te organiseren en betrokken partijen met elkaar te laten afstemmen. Na de Nota van Uitgangspunten moet inspraak plaats vinden om vervolgens een Programma van Eisen op te stellen.

Aan de gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw West is een projectmanager vanuit Omniplan geleverd. Deze is grotendeels verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het Programma van Eisen. Aan het einde van het jaar heeft de assistent projectmanager het Programma van Eisen opgeleverd. Dit Programma van Eisen vormt de basis waarmee de aanbesteding wordt gestart.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.