Amsterdam Zuidoost - Bloeiende stationsomgevingen

2018

In Amsterdam Zuidoost ligt een grote transformatieopgave. Stadsdeel Zuidoost heeft de komende jaren forse opgaves in het gebied, variërend van woningbouw tot openbare ruimte, van veiligheid tot bereikbaarheid. Om de bereikbaarheid van het stadsdeel te verbeteren is Metro en Tram in 2016 gestart met de renovatie van metrostations op de Amsterdamse Oostlijn. Deze renovatie heeft zich beperkt tot de binnenzijde van de stations (bijv. lift, trappen, perron, betonwerk). In 2017 is de integrale aanpak ‘Stationsomgeving Zuidoost’ opgesteld vanuit de afdeling beheer van stadsdeel Zuidoost met als hoofddoel om de leefbaarheid van de stationsomgevingen te optimaliseren. Uit deze integrale aanpak is het ‘Actieplan Bloeiende Stationsomgevingen Oostlijn 2.0’ geformuleerdHet stadsdeel heeft Omniplan gevraagd een inventarisatie van de stationsomgevingen te maken en tot een plan van aanpak te komen.  

Vanuit Omniplan zijn een senior en junior adviseur aangesteld om het plan van aanpak met inventarisatie op te stellen. Het plan van aanpak is opgesteld voor drie stations in Zuidoost; Bullewijk, Strandvliet en Reigersbos. Deze drie stations liggen in of naast de ontwikkelbuurten. In de komende jaren vinden hier ruimtelijke ontwikkelingen plaats. De opgave is om na te gaan wat de invloed is van deze ontwikkelingen op de drie genoemde stations en of deze ontwikkelingen bijdragen aan een verbetering van de omgeving van deze stationsOmniplan is per station in gesprek gegaan met betrokken beleidsvelden van het stadsdeel. Als resultaat heeft is een actieplan voor de korte en lange termijn opgesteld met een voorstel van de werkwijze en organisatie voor de vervolgfase. 
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.