Bestemmingsplannen Heiloo

2022 - heden

Werkorganisatie de BUCH stelt voor de gemeente Heiloo diverse bestemmingsplannen op, waaronder de plannen voor:
1. Aansluiting A9
2. Woningbouw gebied Zandzoom
3. Reconstructie Vennewatersweg

In 2019 en 2021 zijn de bestemmingsplannen voor de aansluiting op de A9 en gebied Zandzoom vernietigd door de Raad van State. Dit is reden voor de BUCH om in het hersteltraject voor beide bestemmingsplannen extra aandacht te besteden op de onderlinge samenhang en het Raad van State proof maken van de bestemmingsplannen. Vanwege de samenhang met deze plannen wordt ook het bestemmingsplan reconstructie Vennewatersweg in deze aanpak meegenomen.

Omniplan geeft invulling aan deze opgave.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.