Collectief particulier opdrachtgeverschap Almere

Tussen projectontwikkeling en zelfbouw

Het ‘zelfbeschikkingsrecht’ gaat in Almere terug naar de burger; op grote schaal worden kavels aangeboden voor particulier opdrachtgeverschap. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep mensen hun eigen ideale woonbuurt. Particulieren beginnen daarbij vol enthousiasme aan een voor hen vaak onbekend traject. Dat traject moet voldoende ruimte bieden voor creativiteit. Tegelijkertijd zijn wel bepaalde kaders nodig omdat de overheid nu eenmaal een publiek-maatschappelijke taak blijft houden. Bovendien moet -ook als het wat langer duurt- het collectief behouden blijven. De opgave om dat proces succesvol te organiseren heeft een beroep gedaan op alle facetten van project- en procesmanagement. Omniplan heeft daarin een sturende regierol vervult en zo bijgedragen aan het stroomlijnen van het ontwikkelingstraject.

Omniplan werkt sinds 2007 voor de gemeente Almere aan:

  • proces organiseren en mijlpalen vaststellen
  • kaders definiëren: vrijheid binnen grenzen
  • haalbaarheid collectief project bepalen en bewaken
  • positie particulieren verankeren tegenover belangen professionals
  • voortgang monitoren en zo nodig tijdig bijsturen

Met gevoel voor de individuele (en collectieve) wensen van particulieren, gecombineerd met een zakelijke aanpak stuurt Omniplan op succes in CPO-projecten.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.