Vinexwijk Floriande Hoofddorp: Kwaliteit in woningbouw

Met 6.850 woningen is Floriande de grootste Vinex-locatie in de gemeente Haarlemmermeer. Het gebied is ongeveer 200 hectare groot. Naast het woningbouwprogramma werden ook voorzieningen zoals een winkelcentrum, gezondheidscentrum, scholen en recreatievoorzieningen gepland. Het plan kent voorts een waterrijk karakter waardoor extra kwaliteit wordt toegevoegd aan de openbare ruimte in het gebied.

In verschillende deelgebieden werd woningbouw gerealiseerd door middel van particulier opdrachtgeverschap . Aan het eind van het ontwikkeltraject moest echter nog een aantal doorgeschoven vraagstukken uit het verleden worden opgelost. Dit was een complexe situatie tegen de achtergrond van een wijk die al in gebruik genomen was door mondige bewoners, ondernemers en instellingen en vroeg om tactisch en strategisch opereren van de projectmanager.

Omniplan werkte van 2002 tot 2009 voor de gemeente Haarlemmermeer aan:

  • aansturen planvorming en projectteam
  • opdracht geven voor uitvoering
  • aansturen en onderhandelen aannemers en projectontwikkelaars
  • oplevering en overdracht naar beheer verzorgen
  • afronden totale project en opheffen projectorganisatie

Het Vinex programma is mede door stevige managementsturing op resultaat afgesloten met een aanzienlijk positief saldo in de grondexploitatie.Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.