Gebiedsontwikkeling Bos en Lommer Amsterdam-West

2021 - heden

Referentie: Klok groep

Bos en Lommer is volop in beweging, er heerst een gezellige stadsdrukte en bewoners wonen hier met plezier. Het aantal woningen groeit sterk en de woningvoorraad wordt gevarieerder. Woningbouwcorporatie Stadgenoot en de gemeente Amsterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de buurt te revitaliseren. Deze revitalisatie is al voor een deel afgerond. Momenteel wordt er gewerkt aan de laatste fysieke projecten die de buurt afmaken.

Vanuit Omniplan is een projectmanager betrokken bij onder andere een tweetal opstalontwikkelingen zijnde: de zogenaamde ‘Piggelmeewoningen’ en het ‘Fridtjof Nansenhof’.De werkzaamheden omvatten op hoofdlijnen: het begeleiden van de sloop/nieuwbouw van het laatste blok van 9 ‘Piggelmeewoningen’, de ontwikkeling van het ‘Fridtjof Nansenhof’ (een circulair woongebouw met 69 wooneenheden), de renovatie van het laatste bouwblok van Stadsgenoot en de herinrichting van de openbare ruimte aansluitend bij de genoemde ontwikkelingen.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.