Gebiedsontwikkeling Buiksloterham Openbare Werken

2022 - heden

Referentie: Buiksloterham.nl

Buiksloterham transformeert van een industrieel bedrijventerrein naar een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken. Het gebied aan de IJ-oever in Amsterdam Noord is een van de grootste ontwikkellocaties voor de bouw van nieuwe woningen in de stad. In totaal is er plaats voor ongeveer 8.600 woningen. In 2020 is de Herijking Investeringsnota Buiksloterham vastgesteld met als doel versnelling van de transformatie en verhoging van de duurzaamheidsambities. De ontwikkeling van het gebied loopt door tot medio 2033. 

Het is de ambitie om Buiksloterham te ontwikkelen tot een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid en circulariteit met een hoge dichtheid aan woningen. Tegelijkertijd dient het productieve karakter van Buiksloterham behouden te blijven en wordt het gebied ontwikkeld in samenhang met de omliggende wijken.

Vanuit Omniplan werkt Max als junior projectmanager openbare werken aan de gebiedstransformatie van Buiksloterham. In deze hoedanigheid houdt hij zich bezig met de gefaseerde aanpassing van de openbare ruimte. Hieronder valt de herinrichting van straten, kades, parken en groen in het plangebied Buiksloterham.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.