Gebiedsontwikkeling Overstad Alkmaar

2021 - heden

Referentie: Ontwikkelbeeld Overstad, BVR 2019

Onder het overkoepelende programma ‘Het Alkmaars Kanaal’ worden komende jaren vijf nieuwe stedelijke gebieden langs het water gebouwd. In totaal worden er 15.000 woningen gebouwd in 15 jaar tijd en wordt de aansluiting met het kanaal versterkt. Eén van de deelgebieden is Overstad.
Het gebied is nu gericht op werken en grootschalige detailhandel en wordt getransformeerd naar een centrummilieu. In 2019 heeft de gemeenteraad een ontwikkelbeeld voor het gebied vastgesteld. Doel is om de nieuwe stad beter te verbinden met het oude centrum en ongeveer 2.500 woningen toe te voegen. Zodoende ontstaat een groener gebied met een mix van gebouwtypes.

Vanuit Omniplan is een projectmanager betrokken bij de ontwikkeling van Overstad. De projectmanager begeleid de verschillende deelontwikkelingen in de diverse stadia. Hiervoor worden afspraken gemaakt met ontwikkelaars, wordt politieke besluitvorming voorbereid en is in het bijzonder aandacht voor participatie.

Doel is dat in de komende jaren diverse locaties in het gebied worden ontwikkeld. Sommige projecten kunnen op korte termijn al starten met de bouw na de cruciale besluitvorming. Voor andere locaties op Overstad worden samen de ontwikkelmogelijkheden in kaart gebracht.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.