Gebiedsvisie Aalsmeer: beleidsontwikkeling met een breed draagvlak

Eind 2009 is de Gebiedsvisie 2020 ‘Aalsmeer Aandacht voor kwaliteit’ vastgesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer. Doel van deze visie was een beeld te geven van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en te functioneren als integraal afwegingskader. Participatie en inspraak waren erg belangrijk bij de totstandkoming van de gebiedsvisie; honderden burgers, bedrijven en instellingen leverden hun inbreng. De Gebiedsvisie heeft de status gekregen van structuurvisie in de zin van de Wro.

Omniplan werkte in 2008 en 2009 voor de gemeente Aalsmeer aan:

  • opdrachtgeven en sparren met stedenbouwkundig bureau
  • gemeentelijk projectteam voorzitten
  • organiseren participatieproces en verwerken inspraakreacties
  • voorbereiden bestuurlijk besluitvorming over budget en visie

Omniplan heeft bijgedragen aan deze fase van beleidsvorming die vooraf gaat aan concrete projecten. In Aalsmeer heeft dat geresulteerd in een breed gedragen Gebiedsvisie.Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.