Woningbouw Zwolle

2022 - heden

De gemeente Zwolle bestaat uit circa 130.000 inwoners. De komende jaren neemt dit aantal toe, door de aantrekkende werking van de stad. De gemeente probeert een balans te vinden van deze groei, door te bouwen in de stad en in het buitengebied. Een voorbeeld van een woningbouwproject in de stad is het herontwikkelingsproject Ruusbroecstraat/ Geert Grootestraat. Het betreft twee bestaande gebouwen waar momenteel diverse organisaties gehuisvest zijn. Eigenaren hebben om die reden bij de gemeente kenbaar gemaakt de locaties te willen ontwikkelen tot woningen gecombineerd met maatschappelijke voorzieningen. Een voorbeeld van een project in het Buitengebied is Het Buyten in Wijthmen.  Hierbij ontwikkelen Kreator en Loostad een nieuwe woonwijk met een dorps en groen karakter. Het gaat om ca. 116 woningen in alle prijsklassen. Ook wordt er een steentje bijgedragen aan de realisatie van een woonklimaat voor zorg- en bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld in de vorm van woonunits naast de Herberg. Hier kunnen mensen die elders niet goed in bestaande woonmilieus passen zelfstandig wonen, met zorg en hulpverlening binnen handbereik. 

Omniplan levert voor de gemeente Zwolle projectmanagers voor o.a. de genoemde voorbeeldprojecten. De projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de initiatiefnemers om te komen tot een ruimtelijk ontwikkelingsplan, bestemmingsplan en/of nieuw ontwerp tot aan de realisatie van de woningen. Dit vraagt het toetsen van ontwerpen, afstemming binnen de gemeente en het doen van de nodige onderzoeken.

Het uiteindelijke resultaat is leidinggeven aan het project volgens de routekaart voor gebiedsontwikkeling van de gemeente Zwolle. Voor het herontwikkelingsproject Ruusbroecstraat/ Geert Grootestraat betekent dit het tot stand komen van een ruimtelijk ontwikkelingsplan.

Bij Het Buyten betekent dit dat er uiteindelijk een nieuwe wijk wordt gerealiseerd en voor Zwolle als gemeente dat er een passend woon- en zorg aanbod is voor alle Zwollenaren.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.