Het Startblok - Riekerhaven Amsterdam Nieuw West

2015 - 2016

Voor de Riekerhaven in Amsterdam stadsdeel Nieuw-West heeft Omniplan een tweeledige opdracht gekregen. Allereerst ontwikkelen de gemeente Amsterdam en Woonstichting De Key hier tijdelijke woningen: Het Startblok. Een complex met circa 550 tijdelijke woningen voor jongeren. Stadsdeel Nieuw-West heeft ingezet op de gecombineerde huisvesting van verschillende groepen jongeren: 50% van de woningen is bestemd voor erkende jonge vluchtelingen (statushouders) en de andere 50% voor werkende jongeren, studenten en net afgestudeerden. De jongeren zijn tussen de 18 en 26 jaar en vormen samen een community waarin ieders eigen inbreng voorop staat. Naast wonen is er ook ruimte voor werk-, stage - en leerinitiatieven. Op deze manier krijgen honderden woonstarters de kans een toekomst op te bouwen in Amsterdam en wordt de reguliere Amsterdamse woningmarkt ontlast. 

Omniplan levert voor Riekerhaven het projectmanagement, met een efficiënte taakverdeling tussen een senior- en juniormanager. In korte tijd zijn grote stappen in het proces gezet, met het inrichten van een slagvaardige projectorganisatie. Daarnaast heeft de omgevingscommunicatie met stakeholders vorm gekregen en is het project door het bestuurlijke besluitvormingstraject geloodst. Terwijl de ontwikkeling van Het Startblok in volle gang was, werkte de gemeente Amsterdam tegelijkertijd aan een strategiebesluit. Hierin werden de mogelijkheden onderzocht voor definitieve herontwikkeling van het gebied tot woningbouwlocatie. Voor het opstellen van dit strategiebesluit is Omniplan verantwoordelijk voor het procesmanagement en de bestuurlijke besluitvorming als opmaat naar de verdere planuitwerking en realisering. 

Het startblok Riekerhaven heeft in 2018 een eervolle vermelding gekregen van World Habitat. World Habitat reikt jaarlijks in samenwerking met UN Habitat de World Habitat Award uit voor de meest innovatieve woonprojecten ter wereld
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.