NOVI-gebied Klimaatbestendige Groeiregio Zwolle

2020 - heden

De concept nationale omgevingsvisie (NOVI) is klaar. Hierin staan een visie en toekomstige inrichtingsprincipes voor de ruimtelijke ordening van Nederland. In de NOVI worden een aantal gebieden aangewezen die opgaven in zich hebben waar heel Nederland voor staat. Zo ook Klimaatbestendige Groeiregio Zwolle. In deze regio worden de groei en verstedelijking die plaatsvindt klimaatadaptief en klimaatbestendig uitgevoerd.  Dit is noodzakelijk, omdat de regio in een delta ligt en water uit veel verschillende richtingen komt. Er wordt hier gebouwd aan de Delta van de Toekomst.

Momenteel wordt er gewerkt aan plan van aanpak voor het verkrijgen van de definitieve status van NOVI-gebied. Begin 2021 wordt bekend of Klimaatbestendige Groeiregio Zwolle deze status krijgt. Vervolgens komt er een uitvoeringsprogramma uit voort waarmee invulling gegeven wordt aan de klimaatbestendige groeiopgave.

Omniplan levert een secretaris die zorgt voor een soepel verloop van het proces en de bestuurlijke afstemming.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.