Overdie Alkmaar, vernieuwing van een prachtwijk

2009 - 2010

Overdie is een wijk met circa 2.000 woningen uit de periode 1950-1980. De gemeente Alkmaar werkt nauw samen met drie corporaties aan grootschalige vernieuwing van deze ‘prachtwijk’. Woningen moeten worden gerenoveerd of plaatsmaken voor nieuwbouw. Tegelijkertijd wil de gemeente de openbare ruimte opknappen. De wijk moet tot slot een hoger voorzieningenniveau krijgen door realisatie van nieuwe winkels en bedrijfsruimtes, een brede school en een nieuw multifunctioneel gebouw voor zorgorganisaties, het wijkcentrum en de bibliotheek.

Omniplan werkt sinds 2009 voor de Gemeente Alkmaar aan:

  • afstemmen uitvoering ruim 40 fysieke projecten
  • toetsen uitwerking projecten aan doelstellingen en kaders
  • informeren en adviseren bestuur over strategische beslissingen
  • verkrijgen subsidies provincie en rijk

Ruim 400 woningen zijn inmiddels gerenoveerd en 200 nieuwe woningen opgeleverd. De nieuwe ‘avonturenheuvel’ in het park is populair bij kinderen uit de buurt.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.