Pleinenaanpak Stadsdeel Nieuw-West

2019 - 2020

Amsterdam Nieuw-West is sterk in beweging. Verschillende pleinen in Nieuw-West worden door de gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West aangepakt. Vanuit Omniplan is een junior projectmanager betrokken bij twee pleinen: het Ecuplein en het Sierplein.

Voor het Ecuplein is afgelopen jaar een nieuw ontwerp van de openbare ruimte gemaakt samen met de bewoners, ondernemers en andere organisaties. Hieruit blijkt een behoefte naar voren te komen aan een kleine horecavoorziening op het plein. Vanuit Omniplan is een junior projectmanager betrokken om het juridisch-planologisch kader te onderzoeken. Daarnaast moet een tender worden ontwikkelt voor de exploitant van de horecavoorziening. De omgeving moet ook hier weer bij betrokken worden. Meer informatie over het project is te vinden op de volgende website.

In 2020 wordt het Sierplein ingrijpend gerenoveerd. De wens van het stadsdeel Nieuw-West is om met de renovatie van het plein een extra impuls te geven aan Slotervaart gericht op sociale cohesie, de economische positie en veiligheid. Het nieuwe ontwerp voor de openbare ruimte van het Sierplein moet samen met de omgeving worden vormgegeven. Voor deze werkzaamheden is vanuit Omniplan een junior projectmanager betrokken. Een eerste stap is het opstellen van de integrale aanpak. Om vervolgens de verschillende fases van het ontwerpproces met de nodige participatie momenten te organiseren. 

Foto van gemeente Amsterdam.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.