Bruisende binnenstad Zwolle

2019 - heden

De binnenstad van Zwolle bruist. Het is de huiskamer van de Gemeente Zwolle, met een sterke (boven)regionale functie. De binnenstad huisvest 650 ondernemers en is daarmee een belangrijke werkgever. De schil en de diverse aanloopstraten vullen de binnenstad aan. Samen met de ontwikkeling van de Spoorzone ontstaat een groter Centrumgebied, waar verschillende opgaven spelen. Er is een strategische agenda opgesteld waar verschillende strategische en operationele doelen uit voortvloeien. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan een afwisselender horeca-aanbod, dienen er meer woningen te worden toegevoegd en kunnen de Spoorzone en de binnenstad beter met elkaar worden geïntegreerd. Ook vinden er op verschillende plekken herontwikkelingen plaats. 

Omniplan levert een programmasecretaris voor het programma binnenstad van de gemeente Zwolse. De programmasecretaris is de verbindende factor binnen het kernteam van de binnenstad op strategisch, tactisch en operationeel vlak. Er wordt gewerkt aan een inclusief en aantrekkelijk programma voor de binnenstad waarin verschillende stakeholders tot hun recht komen en strategische doelen vertaald worden naar een programma waar de Zwolse binnenstad nog meer van gaat bruisen.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.