Projectmanagement Gemeente Berkelland

2022 - heden

Referentie: Gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland is een gemeente in de Achterhoek bestaande uit vier grotere kernen. Berkelland heeft in het verleden vanwege onvoldoende vraag een streep gezet door veel woningbouwplannen. Deze situatie is veranderd waardoor er nu wordt ingezet op verdere opschaling van het aantal woningbouwplannen. Het doel van de gemeente is onder andere om een duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad te creëren. Om de doorstroming te bevorderen moet daarnaast de bestaande woningvoorraad beter benut worden. Er is met name een tekort aan starters-, senioren- en zorgwoningen. Dit is nodig om de voorzieningen op peil te houden en de jongeren in de gemeente te houden.

Vanwege de flinke woningbouwopgave is er vanuit Omniplan een projectsecretaris betrokken bij woningbouwinitiatieven in de verschillende kernen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit advisering en inhoudelijke ondersteuning bij de totstandkoming van overeenkomsten met ontwikkelende partijen en de voorbereiding van besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast adviseert de projectsecretaris de Opdrachtgever Wonen om meer regie te krijgen op de woningbouwopgave en interne processen binnen de gemeente rondom woningbouw in beeld te brengen en te verbeteren.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.