Roerganger Ontwikkelbuurten Amsterdam Nieuw-West

2018 - 2019

Rochdale heeft in Amsterdam Nieuw West een groot contingent aan (sociale) huurwoningen met flink wat achterstallig onderhoud en gebreken. Na het ontbinden van Far West (een samenwerking tussen drie corporaties) eind 2010 zorgde met name de crisis voor het stilvallen van investeringen door corporaties. Na een protestactie van bewoners werd de urgentie des te groter om voor de verschillende complexen aanpakplannen op te stellen en meer duidelijkheid te geven over de termijn waarop de aanpak zou plaatsvinden. Door het grote aantal woningen was fasering noodzakelijk, vooral omdat voldoende (tijdelijke) herhuisvesting in Amsterdam een flinke uitdaging is. Goede informatie en tijdige communicatie waren belangrijke speerpunten om meer vertrouwen in het proces te genereren.

Omniplan leverde een “Roerganger ontwikkelbuurten” die verantwoordelijk was voor het aansturen en begeleiden van een projectmatige en gebiedsgerichte aanpak voor drie ontwikkelbuurten in Nieuw West (Dobbebuurt, van Deysselbuurt en Struijckenkade). Daarbij was aandacht voor zowel de "harde" als "zachte" kant uitdrukkelijk een randvoorwaarde. Het opnieuw zichtbaar en bereikbaar maken van Rochdale in de buurten en voor de huurders heeft een belangrijke rol gehad in het onderlinge herstel van vertrouwen.

Omdat de interne organisatie nog weinig ervaring had met een gebiedsgerichte aanpak, is met behulp van “projectmatig werken en creëren” een meer logische en slagvaardige werkwijze voorgesteld. Dat heeft geresulteerd in adviezen aan management en directie over integraal projectmanagement, positionering van projectteams i.r.t. de lijnorganisatie, mandatering, inrichting van de beslisboom, de rol en inzet van communicatie etc. In de verschillende projectteams heeft vooral “coaching on the job” tot een meer projectmatige werkwijze geleid.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.