Secretaris ambtelijk opdrachtgevers V&OR Amsterdam

2019 - heden

De afdeling ambtelijk opdrachtgeverschap vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie van de Gemeente Amsterdam. De portefeuilles van plusminus 18 ambtelijk opdrachtgevers zijn gebiedsgericht en thematisch georganiseerd. De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van meer dan 400, doorgaans omvangrijke en complexe projecten en programma’s, in Amsterdam. De opdrachtgevers werken zowel vanuit het belang van de gehele stad als vanuit het belang van de projectomgeving. Ze doen dat integraal, transparant en met een belangrijke rol voor de burger (participatie). De ambtelijk opdrachtgevers hebben een afdelingshoofd en worden ondersteund door managementassistenten en secretarissen.

De secretaris is verantwoordelijk voor het overzicht in de projectenportefeuille, capaciteit en de relatie daartussen. Ook wordt er gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Hierin worden trends ontwikkelingen en rode draden in de gaten gehouden die van belang kunnen zijn voor succesvol opdrachtgeverschap. Hieruit komen initiatieven, procesverbeteringen voort,  en waar nodig worden er adviezen of besluiten opgesteld.  

De secretarissen doen bovendien verbetervoorstellen voor de (door)ontwikkeling van de afdeling en het ambtelijk opdrachtgeverschap. Zowel extern (partijen buiten gemeente Amsterdam), als intern (binnen de gemeente) wordt er gewerkt aan verbeteringen van processen, instrumentarium en instructies .
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.