VerdeVista Meerburg - ontwikkellocatie langs de A4

2004 - heden

VerdeVista Meerburg is een gebiedsontwikkeling van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM: een participatie van de gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling). Langs de verbrede en verdiepte A4 worden woningen, kantoren, winkels en voorzieningen gerealiseerd. Waar aanvankelijk werd gedacht dat het gebied voornamelijk een kantoorlocatie zou worden, ligt sinds enkele jaren de focus op wonen. Dit is een gevolg van de aantrekkende woningmarkt. In VerdeVista Meerburg komen naar verwachting circa 640 woningen, naast een reeds gerealiseerd kantoorpand. Centraal in het gebied komt een cluster met onder meer een supermarkt en andere voorzieningen. 

Omniplan werkt al geruime tijd mee aan VerdeVista MeerburgOmniplan adviseert en ondersteunt de directie van OMM in brede zin. Hierin gaat het met name om acquisitie en contractvorming, samenwerking en planvorming met ontwikkelende partijen, de afstemming met partners zoals de gemeente Zoeterwoude en Rijkswaterstaat en de communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden. Mede dankzij de inzet van Omniplan is in een economisch lastige tijd een gebiedsontwikkeling van de grond gekomen. 

Reeds is er een kantoorlocaties ontwikkeld. In 2018 is er gestart met de bouw van 87 appartementen. Daarnaast vinden er nog onderhandelingen plaats met partijen over de invulling van de andere kavels. 

www.verdevistameerburg.nl
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.