Meerjarenplan Verkeersveiligheid Amsterdam

2018 - 2019

Meer fietsers en voetgangers, minder auto’s. Het verkeer in Amsterdam is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De stad is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Het aantal fietsers en voetgangers is flink gestegen. Ook maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. Het aantal mensen dat de auto neemt, is juist gedaald. Deze ontwikkelingen vragen om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid. Het Meerjarenplan Verkeersveiligheid richt zich op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden. Centraal in de projecten binnen het Meerjarenplan Verkeersveiligheid staat preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen, gedragsverandering in het verkeer en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken.  
 
Vanuit Omniplan is een projectleider verkeersveiligheid werkzaam bij de gemeente Amsterdam. De projectleider is verantwoordelijk voor meerdere projecten binnen de gemeente op het gebied van fietsinfrastructuur en gedrag. Bijvoorbeeld Programma Doortrappen (ouderen op de fiets) of Relaxte Fietsroutes. Tevens betrokken als gesprekspartner vanuit de gemeente voor relevante afdelingen en andere organisaties zoals de Vervoerregio Amsterdam en Waternet om de verkeersveiligheid te verbeteren de stad.  Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.