MER Noordelijke Randweg Utrecht

2016 - 2018

De gemeente Utrecht wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. De NRU verbindt de A27 met de Zuilense ring, die vervolgens aansluit op de A2. De weg ligt aan de rand van Overvecht. Nu zorgt de verkeersdruk hier vaak voor files en overlast voor de bewoners van Overvecht. Het is de bedoeling dat het verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn via de ring gaat rijden, in plaats van de stad. Een goede doorstroming op de NRU is nodig. Autoverkeer van en naar de woonwijken moet zo lang mogelijk via de ring rijden. Alleen voor het eerste of laatste stuk hoef je dan door de wijken. Dit zorgt voor een afname van autoverkeer in de wijken. Voor bewoners betekent dit minder last van geluid, slechte luchtkwaliteit en onveiligheid. De 3 huidige pleinen met verkeerslichten worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. De NRU gaat dan met een onderdoorgang onder het plein door of met een viaduct erover heen.

Omniplan schreef het Milieu Effecten Rapport (MER) waaruit moet blijken op welke plek een viaduct of een onderdoorgang komt. Aandachtspunten daarbij zijn toekomstig werelderfgoed Hollandse Waterlinie en de grote kostenverschillen tussen de aanleg van een onderdoorgang of een viaduct. Wanneer er duidelijkheid is over het beschikbare budget kan er met behulp van het MER het meest optimale tracé worden gekozen. 

 
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.