Nationale Fietsagenda ‘Tour de Force’ - Fiets in Omgevingsvisies

2017 - 2019

Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, wordt een tandje bijgeschakeld. Het is nu tijd voor de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets! 

Omniplan levert een Projectmedewerker voor het behalen van de 9e doelstelling voor de Fietsagenda. Samen met stakeholders en overheden worden kansen verkent en kennis gedeeld over de Omgevingswet binnen de Tour de Force. Hiervoor worden workshops, (congres)presentaties en kennisbijeenkomsten georganiseerd. Het doel is duidelijk. Fietsen en lopen stevig verankeren in Omgevingsvisies en -plannen. Dit moet leiden tot een beweegvriendelijke leefomgeving in Nederland. Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.