Utrecht - Nieuwe busbaan met intensieve inspraak

2015

Utrecht vernieuwt het stationsgebied. Een van de onderdelen is een nieuw busstation aan de westzijde van het station. Om de bussen beter te kunnen ontsluiten heeft de gemeenteraad van Utrecht in april 2013 ingestemd met de aanleg van de Dichtersbaan. De Dichtersbaan wordt vanaf 2016 een van de ontsluitingswegen voor bussen vanaf de nieuwe OV-terminal bij Utrecht Centraal. Er waren al eerder plannen voor de aanleg van de Dichtersbaan, maar die stuitten op veel weerstand in de omgeving en de politiek.  

De gemeente heeft Omniplan gevraagd om het participatietraject te begeleiden waarbij omwonenden en gemeente gezamenlijk alternatieven voor de busbaan zouden onderzoek. Daarnaast heeft Omniplan de besluitvorming verzorgd.  

Omniplan heeft gekozen voor een intensief en kort onderzoekstraject waarbij onderzoeksbureaus, vertegenwoordigers van bewoners en medewerkers van gemeente direct met elkaar aan tafel zaten om alternatieven te benoemen en resultaten te bespreken. Het resultaat is een advies aan college en gemeenteraad waarin alle partijen zijn gekend.  Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.