Stationsgebied Hoofddorp: het proces op de rails krijgen

Het stationsgebied Hoofddorp/Beukenhorst Zuid is fors getransformeerd. Het station werd vernieuwd en de spoorlijnen verdubbeld. De regionale snelbus (Zuidtangent) moest worden ingepast, evenals een nieuw stads- en streekbusstation met vrije busbanen, taxi’s, P&R en fietsenstallingen. Rond het station was verder 75.000 m2 kantoor gepland. Door het gebied lopen veel recreatieve routes en de Geniedijk (Unesco-monument). Al met al een omvangrijk programma en hoge ambities in een klein gebied met veel politieke en maatschappelijke aandacht.

Omniplan werd gevraagd om voor dit gebied een Nota van Uitgangspunten op te stellen en het management over de realisatie ervan te voeren. Een lastige opgave, want alle infrastructurele projecten waren ieder voor zich al afzonderlijk al in de ontwerpfase. Afstemming en integratie van ontwerpen was prioriteit nummer één. Door partijen rechtstreeks aan te spreken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheden is Omniplan er in geslaagd om het geheel veel meer te laten zijn dan de som der delen.

Ook het realiseren van kantoorbebouwing tot 90 meter hoog was een bijzondere opgave. Het gebied ligt dicht bij start en landingsbanen van Schiphol én de gebouwen moesten een plek krijgen midden in het landschappelijke Unesco-monument. Door vroegtijdig in contact te treden met ministeries, provincies en luchthavenautoriteiten werd dit project van iedereen en zijn wij er in geslaagd bouwvergunning te verkrijgen.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.