Vervoerregio Amsterdam - samenwerken in Infrastructuur

2016 - 2018

Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Het doel van de Vervoerregio Amsterdam is om samen met betrokken partners te zorgen voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid.  

Omniplan levert een Projectsecretaris voor een viertal uiteenlopende projecten binnen de Vervoerregio. Allereerst het ‘Programma Metropolitane Fietsroutes’. Dit programma is een samenwerking tussen alle gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de Provincie en Rijkswaterstaat om een hoogwaardig regionaal fietsnetwerk te realiseren. Het tweede project heet ‘Amsterdam Bereikbaar’ en heeft als doel om de bereikbaarheid van de regio Amsterdam de komende jaren te verbeteren. Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam werken hierbinnen samen. Binnen de ‘HOV Westtangent’ wordt een hoogwaardige busverbinding van Amsterdam Sloterdijk naar Schiphol Airport gerealiseerd. Voor dit derde project is afstemming tussen betrokken partners van belang. Tot slot, een vierde project, ‘Collective Intelligent Transport Systems’. Door middel van slimme verkeerslichten die verbonden zijn en kunnen communiceren met voertuigen kan de doorstroming van openbaar vervoer in de stad op innovatieve wijze verbeterd worden.  

De Projectsecretaris vormt voor deze projecten het aanspreekpunt voor betrokken partners binnen de Verroerregio. Is tevens verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, agendabeheer, inhoud, afspraken en projectplanning binnen de viertal projectenAls verbinder bij de Vervoerregio Amsterdam staat het vormgeven van samenwerken en afstemmen hoog in het vaandel. Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.