Dijkversterking Grebbedijk

2016 - 2019

Tussen Wageningen en Rhenen ligt de Grebbedijk. Deze dijk beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Om ook in de toekomst aan de veiligheidseisen te blijven voldoen moet de Grebbedijk versterkt worden. Samen met de bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden slaan zes gebiedspartner (provincie Utrecht, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe) de handen ineen om de versterkingsopgave uit te voeren en ambities voor het gebied in kaart te brengen.

Namens De Wijde Blik is een junior adviseur van Omniplan voor twee jaar betrokken geweest bij het dijkversterkingsproject van de Grebbedijk. Van de start (voor)verkenning, gebiedsdialoog tot het komen van zes mogelijke oplossingsrichtingen. De betrokkenheid van de omgeving is erg van belang. De buren van de dijk denken graag mee met de dijkversterking. Ook wel de ‘Dijkdenkers’ genoemd. Door middel van participatie bijeenkomsten met de Dijkdenkers, brede informatieavonden voor de regio en de nodige communicatiemiddelen wordt de omgeving op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Elk jaar vindt ook de Dag van de Grebbedijk plaats. Een terugkerend evenement op de dijk om zoveel mogelijk mensen te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen. Zo blijven de omgeving en de Dijkdenkers betrokken. En ontstaat begrip voor eventuele overlast van versterkingswerkzaamheden.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.