Westflank Haarlemmermeer: wonen en water in de polder

De gemeente Haarlemmermeer, de Provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Rijksoverheid werken samen aan de Westflank Haarlemmermeer; een project uit het rijksprogramma ‘Randstad Urgent’. Hun ambitie is om te komen tot een klimaatbestendige gebiedsontwikkeling die bijdraagt aan een aantrekkelijke regio voor internationale bedrijven. In 3.000 hectare poldergebied zullen 10.000 nieuwe woningen worden ontwikkeld, 2.000.000 m³ seizoenswaterberging en 1.000.000 m³ piekwaterberging, 900 hectare groen en recreatievoorzieningen.

Omniplan werkt sinds 2008 voor de projectorganisatie Westflank aan:

  • zorg dragen voor soepel proces tussen betrokken overheidspartijen
  • opstellen besluitvormingsdocumenten
  • borgen financiële administratie en projectarchief
  • inhoudelijk bijdragen aan planproducten

Na het ondertekenen van de bestuursovereenkomst eind 2008 is al € 48 miljoen euro toegekend voor het duurzame watersysteem vanuit de Nota Ruimte. Het Programma van Eisen is in ontwikkeling. Rond 2030 zal het volledige programma gerealiseerd zijn.Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.